Činnost oddílu

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci bychom Vám rádi napsali vyjádření ohledně naší činnosti.
Junák od 11.5.2020 přešel od pozastavené činnosti k činnosti omezené. Od 11. května je tedy možné začít provádět některé skautské činnosti, velmi postupně a v souladu s rozvolňováním omezení vyhlášených vládou. Toto sdělení není pokynem k obnovení činnosti, jedná se pouze o umožnění takového kroku. Každý oddíl si ve spolupráci se střediskem rozhodne, kdy které činnosti obnoví.
S omezenou činností souvisí ale jasná a přísná pravidla, jako písemné prohlášení rodičů o zdraví dítěte před každou schůzkou, schůzky pouze venku s dezinfekcí a 2m rozestupy mezi členy. Tyto pravila náš oddíl shledal jako nesmyslná pro naše fungování a pro to, aby si děti schůzku užily a něco si z ní odnesly. Vzhledem k tomu, že bychom v půli června pořádali poslední oddílovou schůzku a schůzek (za těchto podmínek) by se tedy již mnoho nekonalo, rozhodli jsme se tedy DO KONCE ŠKOLNÍHO roku naši činnost NEOBNOVOVAT.
V souvislosti s neobnovením činnosti souvisí i TÁBOR. S lítostí Vám musíme oznámit, že letos tábor náš oddíl pořádat nebude. Ačkoliv již vláda schválila možnost pořádat letní tábory, náš tábor se letos NEUSKUTEČNÍ. Nyní je situace pro všechny nejasná, proto nemůžeme 100% zajistit vedení tábora. Vedení tábora nyní neví, zda dostane na tábor volno a bude moci tábor zajistit.
Pokud bude situace příhodná a naši vedoucí dostanou nějaké volno v práci, rádi bychom v létě uspořádali akce pro děti či brigády v klubovně pro starší.
Naše ČINNOST bude opět OBNOVENA nejspíše V TÝDNU OD 21.09.2020.
Děkujeme za pochopení.
Tento záznam byl publikován v Novinky . Uložit odkaz do záložek.