Družiny

Základní výchovnou jednotkou Junáka je skautský oddíl. Oddíl obvykle tvoří 12–30 dětí, větší oddíly však nejsou výjimkou. Oddíly se pak zpravidla člení do družin (resp.posádka uvodních skautů), což jsou menší skupinky cca šesti až osmi dětí, které fungují do určité míry samostatně. Družinu vede pod dozorem vedoucího oddílu někdo z jejích starších členů – označovaný jako rádce družiny. Družina funguje jako užší kolektiv dětí, ve kterém poznávají své chování v jiném než školním kolektivu, učí se žít s ostatními, předcházet konfliktům a pracovat v týmu.