O nás

Náš oddíl vznikl díky partě „skautských nadšenců“. Skauti z Mnichova Hradiště museli dojíždět do Kněžmostu, kde skauting funguje již řadu let. A tak se tito „nadšenci“ rozhodli, že založí oddíl i v Mnichově Hradišti. Jejich úsilí se vyplatilo, a tak na podzim roku 2007 vznikl pro skauty a skautky oddíl v Mnichově Hradišti.

Náš cíl:

Naším cílem je ukázat všem (především mladým) lidem, že existuje i jiný svět, který netvoří jen počítače a ostatní „náhrady“ za skutečné kamarády. Snažíme se o vytvoření pevného přátelství, jak mezi dětmi navzájem, tak i mezi dětmi a dospělými. V našem oddíle jsou vítáni všichni, kteří chtějí poznat nové přátele a zažít skutečné dobrodružství. Snažíme se vychovat lidi s dobrým charakterem a lidi, na které se mohou spolehnout jak skauti,  tak i ostatní.

Aktuálně:

K 1. únoru 2020 má náš oddíl 73 členů a tím tvoří největší část střediska Mnichovo Hradiště. Vůdcem oddílu je Tomáš Pryl – Řebik.

Kdo nás podporuje