Berušky – světlušky

Věkové rozhraní – 7-11 let

Pokřik:

Sedm teček máme, do skautu vše dáme.

Jsme světlušky Berušky…

Hej, hej, hej, my jsme holky nej!