Surikaty – skautky

Věkové rozhraní – 11-16 let

Pokřik:

Surikaty nejsou ryby,

i když dělaj občas chyby.

Skauting nás však zocelí,

dřív než budem dospělý.