Roverský kmen

Starší roveři se podílejí na vedení, mladší roveři organizují a zajišťují společné akce.

Věkové rozhraní – 16-25 let