Předroverský kmen

Věkové rozhraní – 14-16 let

Pokřik: –