Jestřábi – skauti

Věkové rozhraní – 11-16 let

Pokřik:

Jestřábi už letí vzhůru,

míří s šípy výš a výš,

průletem nad Modrou roklí

mají výhru o dost blíž