9.9.2017

Surikaty – skautky

Vedoucí: Eliška Kupcová

Věkové rozhraní – 11-16 let

Členové: Bageta, Kačka, Špageta, Týna, Verča

Pokřik:

Surikaty nejsou ryby,

i když dělaj občas chyby.

Skauting nás však zocelí,

dřív než budem dospělý.